Informatie is te belangrijk om er niets voor te doen. De kwaliteit van beheer en beveiliging van uw informatie bepaalt het succes van uw organisatie

Verstand van informatieMissie, visie en strategie zijn mooie begrippen, maar het vertalen daarvan in beleidskaders en architecturen vergt een speciale aanpak. Het vertalen van beleid in richtlijnen en processen is een specialiteit van i3Advies.

Het succes van informatievoorziening is voor een belangrijk deel een taak van ICT. Voor het besturen en beheren is het CobiT Governance model waardevol. i3Advies kan helpen door gebruik te maken van de zelf ontwikkelde 'CobiT achterstevoren' methode.

i3Advies is expert op het gebied van Identity Management & Access Control, IT security, Cloud Computing en BYOD.